Fondo tikslai

Fondo istorija

Paremti projektai

Fondo taisyklės paramai gauti

Teikti paraišką


Gerasis ruonis - tai muzikinis fondas, kurio pagrindinis tikslas - burti muzikinę bendruomenę, jaunųjų muzikos talentų ugdymui ir paramai. Paramą galite skirti fondo veiklai arba konkretaus pasirinkto dalyvio paraiškai. Pasirinktą dalyvį – jaunąjį talentą galite paremti pervesdami lėšas per jo paraiškos puslapį.

 

 

MUZIKINĖ BENDRUOMENĖ

Muzikinė bendruomenė

FONDO TIKSLAI:

 

  • Parama talentingiems jauniems muzikantams ir jų projektams
  • Skaidrumas ir objektyvumas
  • Koncertų, muzikinių dirbtuvių ir kitų renginių, kuriuose jaunieji talentai galėtų pristatyti savo projektus bei gebėjimus, organizavimas