Augustinas Eidukonis

Prašoma rėmimo suma:
9000.00 Lt.
surinkta rėmimo suma:
0.00 Lt.
Trūkstama suma pilnai paramai skirti:
9000.00 Lt.

Norėdami paaukoti, užpildykite tuščius laukelius